JOIES
D’AUTOR

Jardí Captiu
Aquestes peces neixen amb la idea de reproduir una branca trobada en un jardí i
penjar-hi tot el que d’aquest escolliria per endur-me posat. Retenir-lo fresc, perenne.
Lleuger i amable. Únic com ho és la natura.
Cada fulla, flor i fruit és elaborat manualment, peça a peça de papier- mâché, banyat
amb pigments orgànics. Un cop sec, el pinzell s’encarrega d’embellir i envernissar.
Les tijes s’han fet un vestit, triant entre exquisits teixits antics, vintage i moderns de
diverses procedències. Adornats amb passamaneries d’evocadors estils, de temps
passats. Filatures artesanes s’encarreguen de la unió d’unes amb les altres, fins que
l’agulla en broda els acabats.
VIOLET COLLAR
VIOLET COLLAR

Col·lecció Jardí Captiu

VIOLET COLLAR
VIOLET COLLAR

Col·lecció Jardí Captiu

SMALL BLUNCH ARRACADA
SMALL BLUNCH ARRACADA

Col·lecció Jardí Captiu

PRIMULA COLLAR
PRIMULA COLLAR

Col·lecció Jardí Captiu

PRIMULA BRAÇALET
PRIMULA BRAÇALET

Col·lecció Jardí Captiu

PRIMULA BRAÇALET
PRIMULA BRAÇALET

Col·lecció Jardí Captiu

PRIMULA BRAÇALET
PRIMULA BRAÇALET

Col·lecció Jardí Captiu

PRIMULA BRAÇALET
PRIMULA BRAÇALET

Col·lecció Jardí Captiu

OPHELIA COLLAR
OPHELIA COLLAR

Col·lecció Jardí Captiu

JUST FLOWER ARRECADa
JUST FLOWER ARRECADa

Col·lecció Jardí Captiu

JUST FLOWER ARRECADa
JUST FLOWER ARRECADa

Col·lecció Jardí Captiu

GIRAFFA BRAÇALET
GIRAFFA BRAÇALET

Col·lecció Jardí Captiu

GIRAFFA BRAÇALET
GIRAFFA BRAÇALET

Col·lecció Jardí Captiu

GILDA COLLAR
GILDA COLLAR

Col·lecció Jardí Captiu

FOGLIA COLLAR
FOGLIA COLLAR

Col·lecció Jardí Captiu

FOGLIA BRAÇALET
FOGLIA BRAÇALET

Col·lecció Jardí Captiu

FOGLIA BRAÇALET
FOGLIA BRAÇALET

Col·lecció Jardí Captiu

FOGLIA BRAÇALET
FOGLIA BRAÇALET

Col·lecció Jardí Captiu

FOGLIA BRAÇALET
FOGLIA BRAÇALET

Col·lecció Jardí Captiu

FOGLIA PASSADOR
FOGLIA PASSADOR

Col·lecció Jardí Captiu