POMPEI ARRECADA

Paper maixé, pigments, fil de seda.