SMALL BRANCH ARRECADA

Paper maixé, pigments, pintura acrílica, fil de seda, seda