TWENTIES ARRECADA

Flor antiga de cinta, fil de seda, vidrets venecians antics.